Z novin a zpravodajů

Rybářský kroužek Vedrovice 2011

 

    Jak jsme již informovali v jednom ze zpravodajů, pracuje při Rybářském spolku Vedrovice také Rybářský kroužek, který vychovává mladé rybáře. Funkční období kroužku se prolíná se školním rokem, tedy tak, že se věnujeme malým nadšencům Petrova cechu v období od října do července. Je tedy čas na malé bilancování a na pozvánku pro další děti, aby si zkusily, co obnáší rybářské umění.

    V loňském roce do rybářského kroužku docházelo pravidelně celkem 11 dětí (Bartoš Honza, Došek Lukáš, Hauerland Jirka, Havlíček Dominik, Janderka Vítek, Janíček Gabriel, Pazdera Honza, Mičánek Honza, Paur Vašek, Žďárský Honza a Žďárský Pavel). Scházeli jsme se v sobotu, jednou za čtrnáct dní. Ti starší si prohlubovali své znalosti a ti nejmladší se vše teprve učili.

    V zimních měsících jsme pro tyto účely mohli využívat prostory přednáškové místnosti muzea a s tím také projekční techniku, která je zde nainstalovaná. Na videu si každý mohl prohlédnout, jak se vážou jednoduché i složité montáže, jak se loví jednotlivými technikami lovu, jak vypadají různé ryby v reálné skutečnosti. Bylo poznat, že se tímto „výuka“ oživila a malé rybáře vše více zajímalo.

    S příchodem jara a teplých dní jsme se přesunuli do terénu, k našemu rybníku. Tady si pak každý mohl vyzkoušet to, co se přes zimu naučil a tak se také zdokonalit.

    V červnu pak mladí rybáři reprezentovali naši obec na dětských rybářských závodech v Moravském Krumlově, kde se poměřili s ostatními rybářskými kroužky, které působí pod hlavičkou Místní rybářské organizace Moravský Krumlov. Tady se projevilo nejen umění, ale také štěstí, které u někoho stálo, u jiného nikoliv. V účasti 70 dětí se vedrovští neztratili. Honza Schovanec byl na pátém místě a Lukáš Došek na sedmém místě.

    Jako ukončení desetiměsíční práce s dětmi se ve dnech 11. až 13. července uskutečnilo první Rybářské soustředění malých rybářů v Božicích na rybníku "Rybolov Božice". Počasí nám přálo a tak se vydařil také rybolov. Každý ze sedmi malých rybářů chytil nejméně dva kapry, proto vládla na konci „minitábora“ spokojenost.

 

    V letošním roce bychom rádi pokračovali ve výchově mladých vedrovických rybářů a proto mezi nás zveme další děti, které by bavilo lovit ryby a pohybovat se v přírodě, u vody. První kroužek se uskuteční v sobotu 19. listopadu. Budeme o tomto ještě informovat plakátem.

 

 

Petrův zdar.

 

Za Rybářský kroužek Vedrovice

Richard Janderka a Miroslav Došek ml.

 

 

 

_______________________________________________________________

Sedmý ročník rybářských závodů VEDROVICE 2011

 

 

     Poslední sobotu v červnu proběhlo rybářské klání na rybníku ve Vedrovicích. Ať už pro aktéry dopadlo dobře nebo hůře, co se úlovků týká, věřím, že si z Vedrovic odvezli jen ty dobré zážitky a za rok se u nás opět setkáme.

     Na letošní závody přijelo celkem 115 lovců, 92 jich závodilo v kategorii SENIOR a 23 se mezi sebou utkalo v kategorii JUNIOR. Jsem rád, že k nám jezdí čím dál více rybářů z větší dálky. Vzpomenu již tradičně pana Jaroslava Čížka z Mohelnice, který zavítal na naše závody již po páté, opět se svým kolegou Petrem Jořenkem . Dále pan Tomek z Jaroměřic nad Rokytnou, rodina Prokešova z Velké Bíteše, pan Koša z Českých Budějovic a další. Jsem ovšem rovněž rád, že se u nás mohu vidět s kolegy z blízkého okolí a naší domácí MO MRS Moravský Krumlov.

     Než Vám povím, jak to letos dopadlo, chtěl bych zmínit ty firmy a subjekty, kterým nebylo líto dát několik málo peněz na tombolu a jiné zajištění našich závodů. Byl to především Českomoravský štěrk, který věnoval poukázku na 10 tun kameniva, firma Quaprotek Manufacturing, Cvrčovice – obrábění hliníkových odlitků a firma NEWTECH, Praha - servis a prodej CNC strojů, kteří se společně podíleli na zajištění dalších cen do tomboly, ještě spolu s firmami Pivovar HEINEKEN, Drogerie ŠEDRLA ZDENĚK a Elektroservis Janderka a syn. Finanční příspěvek na ceny pro vítěze nám poskytl Obecní úřad VEDROVICE a tyto ceny dodali GATEX, Moravský Krumlov a Železářství ŠEDRLA LUBOMÍR.

 

Ale nyní k výsledkům:

Na sedmém ročníku rybářských závodů ve Vedrovicích bylo uloveno celkem 340 ks ryb o celkové délce 8982 cm. Alespoň jednu rybu chytilo 49 závodníků.

Rekord Petra Herouta, který na třetím ročníku v roce 2007 dosáhl výsledku 1843 bodů, se nepodařilo překonat (92 závodníků tehdy nachytalo < xml:namespace prefix = st1 />< xml:namespace prefix = st1 />17687 cm ryb).

V kategorii SENIOR nejdelší rybu letošního závodu ulovil pan Karel Sehnal z Pouzdřan. A byl to amur o délce 67 cm. V kategorii JUNIOR nejdelší rybu ulovil mladý lovec Erik Pižl z Pohořelic. Podařilo se mu chytit kapra o délce 86 cm. Je to také největší ulovená ryba v celé historii vedrovických závodů.

V kategorii SENIOR obsadil

1. místo Čížek Jaroslav z Mohelnice se ziskem 1382 bodů.

2. místo Sehnal Karel z Pouzdřan se ziskem 1132 bodů.

3. místo Jořenek Petr z Mohelnice se ziskem 839 bodů.

 

V kategorii JUNIOR obsadil

1. místo Pižl Erik z Pohořelic se ziskem 193 bodů.

2. místo Volf Libor z Miroslavi se ziskem 91 bodů.

3. místo Diviš Adam z Újezdu u Brna se ziskem 83 bodů.

 

Kompletní výsledky naleznete na webové adrese: http://www.rybarivedrovice.websnadno.cz/Vysledky-zavodu-2011.html

 

Děkuji všem mým kolegům za přípravu závodů a závodníkům za to, že k nám do Vedrovic vážili cestu.

 

„Petrův zdar!“

 

Za rybářský spolek Vedrovice

Richard Janderka

 
__________________________________________________
Rybářský rok 2010
 
Brigády a zase brigády….
    Rok 2010 bude v bilancování Rybářského spolku Vedrovice označen, jako rok pracovní.
    Vždyť všichni rybáři ( malí i velcí ) u rybníka ve Vedrovicích strávili dohromady 2000 brigádnických hodin. Při počtu šedesáti dvou členů, odpracoval každý v průměru x poctivých hodin. Za to jim patří velký dík!
    Byli to nejen hodiny strávené pravidelným jarním úklidem a přípravou rybářských závodů, ale hlavně hodiny odpracované na zpevnění břehu ze strany od silnice, který se nám začal už nepříjemně ztrácet ve vodě. Díky letošnímu zásahu se jeho postupné odplavování a podmáčení zastavilo.
 
Zahraniční přátelé z Vysoké pri Morave
    V letošním roce jsme navázali aktivní vztahy s našimi rybářskými kolegy z Vysoké pri Morave. První neděli v květnu jsme byli na návštěvě na místním revíru Veľké Axi (12ha), kde jsme strávili příjemný den krásným rybolovem a také milým pozváním na posezení v zahradě u pana starosty Dušana Dvorana.
    Na oplátku pak Slovenští kolegové přijeli v červnu na naše závody.
   
Rybářský kroužek
     Zmínil jsem se již, že náš spolek měl v letošním roce šedesát dva členy. S toho bylo patnáct mladých rybářů, kteří navštěvují rybářský kroužek ve Vedrovicích, organizovaný pod záštitou Místní rybářské organizace v Moravském Krumlově. V tom letošním roce složilo pět kluků úspěšně rybářské zkoušky a stali se tak platnými členy Rybářského svazu.
    Naši malí rybáři v polovině června také reprezentovali obec Vedrovice na Dětských rybářských závodech v Moravském Krumlově, kde se sice neumístili mezi prvními třemi, ale ukázali, že chytat ryby umí a rybářský sport jim blízký. Věřím, že v tom příštím roce bude Vedrovice zastupovat stejně početná skupina a že i na ně se usměje víc štěstíčka.
 
Rybářské závody
    Jak jsme prezentovali již v minulém čísle zpravodaje, rybářské závody 2010 se sice co do počtu závodníků vydařili, ale příliš mnoho úlovků se nechytilo. Proto už teď vzhlížíme k ročníku číslo sedm, který bude mít termín opět poslední červnovou sobotu (25. 6. 2011). Doufám, že si příchozí rybáři „vydatně“ zachytají, ale také, že na tyto závody najde cestu ještě více Vedrovických občanů, aby si nejen pochutnali na dobrém jídle a pití, ale aby také zhlédli nejeden napínavý souboj u vody.
 
Petrův zdar.
 
Za Rybářský spolek Vedrovice
Richard Janderka
 
______________________________________________________________________________________________________
 

Rybářské závody VEDROVICE 2010

 

    Šestého ročníku rybářských závodů, které se konaly 26.června, se zúčastnilo celkem 106 rybářů ( 84 dospělých a 22 dětí ) a všichni si pochvalovali, jak se vyvedlo sobotní počasí. Bohužel se tato skutečnost neodrazila na množství úlovků. Bylo uloveno celkem pouze 157 kusů ryb, což ve skutečnosti představovalo 5126 cm. V tomto počtu bylo 26 kaprů a dva amuři.

    Vítězem v kategorii "SENIOR" se stal pan Pykal ze Znojma, který nachytal 699 cm ryb. Druhé místo obsadil pan Kadlec z Pouzdřan s 422 body a třetí byl pan Jořenek z Mohelnice s 402 body. Ocenění za největší rybu převzal vítěz této kategorie pan Pykal za amura 71 cm dlouhého. Tuto rybu zaseknul půl hodiny před koncem závodů a vzhledem k jemnému náčiní trvalo celých 45 minut, než vzdorující rybu vylovil. Vzhledem k tomu, že zásek byl ještě během závodů, počítala se do součtu bodů, byť byla na břehu až po ukončení.

    V kategorii "JUNIOR" obsadil první místo Martin Pižl z Pohořelic s počtem 115 bodů. Druhý byl Lukáš Došek z Vedrovic s 69 body a třetí Filip Buršík z Vedrovic s 51 body. I v této kategorii obdržel ocenění za největší rybu vítěz, Martin Pižl, za úlovek kapra 60 cm.

    Jsme velmi rádi, že se našich závodů zúčastňují rybáři nejen z našeho okolí (Moravskokrumlovsko a Pohořelicko), ale také se najdou rybáři, kteří k nám váží cestu až ze Znojma, Pouzdřan, Mohelnice a nebo dokonce až z Vlachova Březí, či z Uherského Hradiště. V letošním roce jsme u nás mohli přivítat také šest rybářů z naší partnerské obce Vysoká pri Morave. A soudě podle jejich dojmů se jim na našem rybníku líbilo a ve spolupráci, kterou jsme načali návštěvou na jejich revíru v měsíci květnu, budeme i nadále pokračovat.

 

    Chceme poděkovat Obecnímu úřadu a malým i větším sponzorům za podporu naší akce. Zvláště bychom chtěli vyzdvihnout příspěvek firmy Českomoravský štěrk , která nám do tomboly i letošní roce přispěla 10t drceného kameniva. Také patří velký dík všem členům Rybářského spolku a jejich rodinným příslušníkům, kteří byli nedílnou součástí všech příprav.

 

    Pevně věříme, že příští rok budeme moci přivítat na závodech ve Vedrovicích minimálně stejné množství závodníků a že se snad podaří překonat rekord Petra Herouta, který na třetím ročníku v roce 2007 dosáhl výsledku 1843 bodů ( 92 závodníků tehdy nachytalo 17687 cm ryb ).

    Jsme velmi rádi, že se zvýšil zájem občanů Vedrovic o naši akci a že jich letos přišlo takové množství. Zveme Vás proto již dnes na závody v roce 2011. Budeme se snažit připravit pro všechny příchozí dobré občerstvení a závodníkům připravit takové podmínky, aby bylo na co se dívat.

 

Za Rybářský spolek Zábrdovice

Richard Janderka

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Rybářské závody VEDROVICE 2009

 

    V sobotu 27. června proběhl na rybníku v Zábrdovicích již pátý ročník rybářských závodů.

    Vzhledem k dobré propagaci jsme mohli letos přivítat 111 závodníků, což je rekord závodů. Náš rybník přilákal závodníka až z daleké Mohelnice a mezi čestnými hosty jsme u nás rádi viděli také zástupce výboru Místní Organizace z Moravského Krumlova pana Klodnera, Böhma a Paláta.

    V kategorii „SENIOR“ své umění poměřilo 87 závodníků a 24 rybářských nadějí se utkalo v kategorii „JUNIOR“.

    Během závodů se chytilo celkem 211 kusů ryb, což představuje v součtu 5739 cm. Z tohoto počtu bylo uloveno 22 kusů kapra a 6 kusů amura. Čtyřicetsedm závodníků chytilo minimálně jednu rybu. Všichni očekávali více úlovků, ale bohužel, aktivitu ryb negativně ovlivnila bouřka, která dva dny před závodem zvedla hladinu rybníka. Byť jsme se snažili vodu odvádět přepadem, našel se někdo, kdo nám tento přepad stále zahazoval hlínou a trávou. (Je smutné, že se najde jeden hlupák, který zhatí snahu třiceti lidí).

    Ovšem i když se nechytilo tolik ryb, byla většina zúčastněných spokojena, protože tyto závody nepředstavují jen soutěž a úlovek, ale především to, že se tady potkávají staří známí a také, že se získávají nové zkušenosti v lovu ryb.

    Ale k výsledkům….

    Vítězem letošního ročníku, v kategorii „SENIOR“ se stal pan Reim Martin ze Židlochovic se ziskem  964 bodů. V kategorii „JUNIOR“ obsadil první místo ziskem 92 bodů Daniel Palutka z Vedrovic. Největší rybu (amur 66 cm) v kategorii „SENIOR ulovil pan Reim Zdeněk ze Židlochovic a největší rybu (kapr 52 cm) v kategorii „JUNIOR“ chytil Gabriel Janíček z Vedrovic.

 

Další pořadí v kategorii „SENIOR“:

2.místo - Čížek Jaroslav, Mohelnice     419 bodů

3.místo – pan Hejtmánek, Žabčice        367 bodů

4.místo – pan Hankotzi, Brno                342 bodů

5.místo – pan Brada, Ivančice                327 bodů

 

Další pořadí v kategorii „JUNIOR“:

2.místo – Gabriel Janíček, Vedrovice    52 bodů

3.místo – Martin Janda, Polánka            40 bodů

4.místo – Ivana Papoušková, Hostim     30 bodů

5.místo – Radek Vaculík, Vedrovice      27 bodů

 

    Chceme poděkovat Obecnímu úřadu a malým i větším sponzorům za podporu naší akce. Zvláště bychom chtěli vyzdvihnout příspěvek firmy Českomoravský Štěrk , která nám do tomboly přispěla 10t drceného kameniva. Také patří velký dík všem členům Rybářského spolku a jejich rodinným příslušníkům, kteří byli nedílnou součástí všech příprav.

    Pevně věříme, že se toho příštího ročníku zúčastní minimálně stejný počet závodníků a že se přijde podívat více diváků, protože tato podívaná stojí za to!!

 

Za Rybářský spolek Zábrdovice

Richard Janderka

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Rybářský spolek Zábrdovice

 

Vážení spoluobčané, a ostatní čtenáři.

     Je mi milou povinností seznámit Vás s činností rybářského spolku.

     Náš spolek vznikl spontánně již v osmdesátých letech,jako neorganizovaná  společnost Vedrovických rybářů, kdy jsme si ryby obstarávali pouze ‚‚ paběrkováním‘‘ po výlovech na státních rybnících. Asi v roce 1990 se ‚‚společnost‘‘ změnila na Rybářský spolek Zábrdovice, kdy se o financování a chod staráme svépomocí v podobě pevného příspěvku každého člena. Z těchto příspěvků financujeme zarybnění (ročně okolo 4q kapra), krmení ryb a dezinfikaci rybníka. Počet našich členů se pohyboval  od 24 (rok 1997) do 54 (rok 2004). Na těchto základech fungujeme dodnes.

     V loňském roce naše základna měla čtyřicet členů, z toho devět juniorů. Na členské schůzi v lednu 2005 jsme si zvolili výbor spolku. Starostou (předseda) spolku byl zvolen pan Oldřich Procházka, hospodáři: panové Josef Janderka a Vít Čepera a pokladník Richard Janderka. Vybrali jsme mezi sebou čtyři členy (panové František Prášek, Pavel Herzán, Petr Čech a Richard Janderka), jako rybářskou stráž, která se stará spolu s hospodáři o to, aby se dodržoval rybářský řád na našem rybníku.

     Na jaře  jsme vysadili 6q kapra, vzhledem k tomu, že jsme se rozhodli pořádat po sedmi letech opět rybářské závody. Tyto se konaly 30.4., a především dík pěknému počasí se vydařily. Zúčastnilo se devadesátosm rybářů z celého okolí. První místo obsadil pan  Navrátil z Mikulova, když nachytal více než šestnáct metrů ryb.

     Na podzim se vysadily další 2q kapra ‚výběr‘ , spolu s ním i 1,5q kapra K2 (15-25cm) a 80ks amura o stejné velikosti, aby byly zajištěny vlastní přírůstky do budoucna. Po součtu letošních úlovků jsme zjistili, že se ulovilo 192 ks kapra o celkové hmotnosti 608kg, 14 ks amura (68 kg) , jeden candát a čtyři štiky. Tedy rok 2005 byl pro nás na úlovky velice příznivý.

     V letošním roce plánujeme znovu pořádání závodů, opět 30.4. a s nimi i  pálení čarodějnic. Na obě dvě akce naše občany srdečně zveme. Bude zde zajištěno občerstvení, spolu s grilovanou makrelou a cigárou s udírny, velmi bohatá tombola pro všechny a pro závodníky ceny do desátého místa. Závodů se mohou zúčastnit všichni, také nerybáři. Nářadí je možné po domluvě zapůjčit.

      Od dubna u nás začne fungovat pod záštitou místní organizace v Moravském Krumlově rybářský kroužek pro děti od šesti do patnácti let, který bude mladé rybáře a rybářky učit rybářskému řemeslu, chování v přírodě a připravovat je na zkoušku, která bude za rok v březnu. Kroužek povedou pánové Pavel Herzán, Aleš Šedrla a Richard Janderka. Scházet se budeme jednou nebo dvakrát v měsíci.

     Cena povolenky pro letošní rok je 900,-Kč ( + 300,-Kč, pokud nejsou splněny brigády), mládež do patnácti let 400,-Kč a důchodci zaplatí 600,-Kč na rok.. Na jednu povolenku lze ulovit deset kusů ušlechtilých ryb ( kapr, amur, sumec, candát nebo štika). Zakoupit povolenku si může každý občan Vedrovic, za přespolního se musí zaručit člen našeho spolku, který pak působí, jako garant. Pokud si pozve člen spolku přítele, je možné si na jeden den zakoupit pro něj hostenku, která stojí 150,-Kč a lze na ni ulovit jednu ušlechtilou rybu. Povolenku i hostenku lze zakoupit na adrese: Richard Janderka, Vedrovice 308. Hostenku je možné koupit i na adrese: Josef Janderka, Vedrovice 274.

     Tedy doufejme, že i ten letošní rok se vydaří a ještě jednou zveme všechny naše občany na závody a pálení čarodějnic u rybníka.

 

Za rybářský spolek.

Richard Janderka

 

 

 

TOPlist