Pravidla rybolovu na rybníku

Na našem revíru se řídíme těmito místnímy pravidly:

1.         Hájení ryb:  od 1.ledna do 15.června                                    

            štika obecná                candát obecný

 

2.         Denní doba lovu:                                          

            v měsících         XI., XII., I., II.                      od 7 do 17 hod.

                                     III., IV., IX., X.                       od 5 do 20 hod.

                                                V., VI.                           od 4 do 22 hod.

                                                  VII., VIII                     od 4 do 24 hod.

 

3.         Na živou nebo mrtvou rybku, či její části se smí lovit jen                                        

            od 16.června do 31.prosince. Mládež od 16-ti let věku.

                                              

4.         Při přívlači je povoleno lovit pouze na jeden prut.

                                              

5.         Rybář je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků, podběrák                                              

             a míru pro zjištění délky ulovených ryb.

                                              

6.         Při lovu ryb je povoleno používat nejvýše dva návazce s                                        

            jednoduchými háčky bez protihrotu. Při lovu na živou či                                         

            mrtvou rybku smí být pouze jeden návazec na prutu.         

                                  

7.         K lovu ryb se smí používat nejvýše dvou prutů (udic).                                            

            Mládež do 15 let včetně může lovit na jeden prut.

                                              

8.         Záznam o úlovku se provádí ihned po zasáčkování ryby.                                       

            Během lovu není možno ulovenou rybu měnit.      

                                     

9.         Lovící je povinen mít vlastní vezírek a tužku k zápisu.

 

10.       Pokud bude při kontrole nebo při odchodu od vody zjištěn

            nezapsaný úlovek, bude ihned odebrán i se záznamem o

            úlovcích a do projednání výborem spolku stanoven zákaz lovu.

                                      

11.       Členové rybářské stráže místního spolku (dále jen RS ):                                                     

            Janderka Josef , Došek Miroslav st., Prášek František,                                                        

            Došek Miroslav ml., Janderka Richard, Čech Petr                                                   

            Hamala Vlastimil                                                      

            Každý je povinen na požádání RS předložit záznam                                                           

            o úlovcích a ukázat úlovek ke kontrole.        

                                              

12.       Každý je povinen udržovat ve svém okolí pořádek a                                                          

            klid. Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu nebo je                                                    

            odhazovat do vody. Při příchodu k vodě každý provede                                                     

            obhlídku místa lovu a znečištěné uklidí. Pokud takto                                                          

            někdo neučiní a místo je znečištěno, považuje se on za                                                      

            znečistitele.                                                   

            Při porušení tohoto nařízení bude odebrán záznam o úlovcích                                                        

            a na dobu jednoho měsíce stanoven zákaz lovu.  

                                                   

13.       V okolí rybníka je zakázáno rozdělávat oheň a stanování.                                                  

            Jediné povolené ohniště je v zadní části rybníka.   

                                                 

14.       S ulovenou rybou se zachází šetrně. Tzn.: nepokládat na tvrdé                                                       

            podklady, využít travní porost a nebo gumovou podložku.  

 

Lovné míry (cm):

 

                        Kapr       50     Lín              35

                        Amur      70     Tolstolobik 60

                        Candát   55      Štika           65

                        Sumec      bez omezení          

Zákaz lovu:

 

                         Kapr nad 64 cm                     Jeseter Malý

                         Amur nad 80 cm                     Kapr KOI      

                                              

 

           

Tímto řádem je povinen se řídit každý, kdo vlastní

záznam o úlovcích nebo hostenku rybářského spolku !!!

 

Pokud poruší tento řád majitel hostenky, nebude mu vydána

další po zbytek kalendářního roku !!!

 

Mimo tyto místní nařízení se lov řídí bližššími podmínkami

výkonu rybářského práva MORAVSKÉHO RYBÁŘSKÉHO

SVAZU na vodách mimopstruhových.

 

 

Při zjištění závažného porušení místního řádu a pravidel

lovu je povinen každý na tuto skutečnost upozornit !!

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

 

 Celoroční příspěvek na zarybnění platí členové Rybářského spolku Vedrovice

Ostaním lovícím je umožněn lov na hostenku.

   

 

  Výše příspěvků na zarybnění pro rok 2017

                                                

Dospělí a dorost (od 15 let)

Do 31.3.2017                                    

Splněná brigáda                  900,-                  

Bez brigády                        1700,-                  

Důchodci                              600,-      

                                                          

Od 1.4.2017                                      

Splněná brigáda                 1000,-               

Bez brigády                         1800,-               

Důchodci                               600,-               

 

Chyť a pusť                           500,-     (není nutná splněná brigáda)

 

Mládež (do 15 let)

Celoroční (10 ks ryb)              500,-              

Od 1.7. do 31.8. (3 ks ryb)      300,-              

 

Dospělí a dorost (od 15 let)                                     

Od 1.6. do 31.8. (5 ks ryb)                                       

Splněná brigáda                        600,-            

Bez brigády                              1000,-    

 

                                                                 

Hostenky pro rok 2017

 

Jednodenní                                  200,-          (1 ks ryby)     

Víkendová (od Pá 15:00)               500,-           (2 ks ryb) 

Chyť a pusť - jednodenní              100,-

Chyť a pusť - víkendová               200,-

Hostenky je možné zakoupit přímo u rybníka na č.p. 308 (Richard Janderka, tel. 725488725, email: richardjanderka@seznam.cz) 

 
 
TOPlist