Pravidla rybolovu na rybníku

Na našem revíru se řídíme těmito místnímy pravidly:

1.         Hájení ryb:  od 1.ledna do 15.června                                    

            štika obecná                candát obecný

 

2.         Denní doba lovu:                                          

                    duben - září                                                         od 4 do 24 hod.

                    říjen - březen                                                       od 5 do 22 hod.

 

3.         Na živou nebo mrtvou rybku, či její části se smí lovit jen                                        

            od 16.června do 31.prosince. Mládež od 16-ti let věku.

                                              

4.         Při přívlači je povoleno lovit pouze na jeden prut.

                                              

5.         Povinná výbava:

          - vyprošťovač  háčků ( pean, pinzeta , kleštičky)

          - podběrák  o velikosti ramen  min 80 x 80 x 80cm   opatřený síťovinou  s  malými oky ( max. 0,5 cm),

            aby se ploutve nezamotávaly do síťoviny a nedošlo tak  k jejich poškození

          - prostředek k ošetření  poranění  ryb – desinfekci  například  Carp  Clinik , Septonex  atd.

          - míru pro zjištění délky ulovených ryb

          - vyprošťovací podložku pod ryby

 

                                              

6.          Při lovu ryb je povoleno používat pouze jeden návazec s jednoháčkem – protihrot povolen,

            (jeden prut =  jeden návazec). Průběžnou či únikovou montáž. To znamená, že olovo (krmítko)

            při utržení ryby samovolně  odpadne a ryba ho netahá za sebou.

            Tímto se zakazuje používání  tzv. srkaček – návazec připevněný ke krmítku, pevná a helikoptérová

             neúniková montáž.

 

             Při  lovu  na živou či mrtvou  rybku smí být pouze jeden  návazec na  prutu.  

                     

7.         K lovu ryb se smí používat nejvýše dvou prutů (udic).                                            

            Mládež do 15 let (včetně) může lovit na jeden prut.

                                              

8.         Záznam o úlovku se provádí ihned po zasáčkování ryby.                                       

            Během lovu není možno ulovenou rybu měnit.      

                                     

9.         Lovící je povinen mít vlastní vezírek a tužku k zápisu.

 

10.       Pokud bude při kontrole nebo při odchodu od vody zjištěn

            nezapsaný úlovek, bude ihned odebrán i se záznamem o

            úlovcích a do projednání výborem spolku stanoven zákaz lovu.

                                      

11.       Členové rybářské stráže místního spolku (dále jen RS ):                                                     

            Prášek František, Konecký Oldřich, Zelníček Zdeněk, Geyer David 

            Janderka Richard, Čech Petr, Suchánek Vladimír                                                      

            Každý je povinen na požádání RS předložit záznam                                                           

            o úlovcích a ukázat úlovek ke kontrole.        

                                              

12.       Každý je povinen udržovat ve svém okolí pořádek a                                                          

            klid. Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu nebo je                                                    

            odhazovat do vody. Při příchodu k vodě každý provede                                                     

            obhlídku místa lovu a znečištěné uklidí. Pokud takto                                                          

            někdo neučiní a místo je znečištěno, považuje se on za                                                      

            znečistitele.                                                   

            Při porušení tohoto nařízení bude odebrán záznam o úlovcích                                                        

            a na dobu jednoho měsíce stanoven zákaz lovu.  

                                                   

13.       V okolí rybníka je zakázáno rozdělávat oheň a stanování.                                                  

            Jediné povolené ohniště je v zadní části rybníka.   

                                                

14.       S ulovenou rybou se zachází velmi šetrně a s maximální opatrností. Když už rybu  musíte

            vytáhnout z vody na břeh, tak manipulaci s rybou  provádíme  za pomoci  podběráku.

            Ulovená ryba se musí vyháčkovat pouze na mokré  nepromokavé  podložce odpovídajících

            rozměrů (celé tělo ryby musí ležet  na podložce).  Tělo ryby udržujeme poléváním stále mokré.

 

            Tak, jako Vám se nechce do studené vody, tak rybě se nechce na suchou a tvrdou zem.

 

           Samotná podložka by tedy měla být z nepromokavého materiálu, jako například vypěněná

           vyprošťovací  podložka nebo aspoň podložka z gumového či měkčeného plastového materiálu - igelitu.

 

15.     Povinností rybáře je ošetřit každé poranění neponechaného úlovku desinfekcí  klinik, Septonex atd.)

          a nejpozději do 5 minut rybu vrátit vodě.

 

ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

 

A)      Chovejte se ohleduplně k rybám a ony se Vám odvděčí nezapomenutelnými  zážitky z úlovku.

           Respektujte své rybářské kolegy a oni budou respektovat Vás.

           Nenechávejte na břehu to, co patří do popelnice a budete se zde cítit jako doma.

       

 B)     Do našeho revíru bylo v r. 2018 vysazeno několik trofejních kaprů ( 8 – 11 kg) a některé zde již

          déle žijící ryby, jako kapři a amuři dosáhli obdobných rozměrů. Je třeba brát v potaz to, zda Vaše

          vybavení převážně, podběrák, vlasce, návazce a jejich kvalita (stáří, opotřebení atd.) bude na tyto

          případné úlovky dostačující. 

 

               Vážení kolegové rybáři !!!

              Ještě stále jsou mezi námi rybáři:

              -          nepoctivý, kteří ryby kradou, 

             -          neohleduplní, kteří se k rybě chovají bezohledně  a poškozují tak její zdraví .

  

Buďme tedy skutečnými rybáři.  Respektujme změny a dodržujme pravidla, jejich aktualizaci a modernizaci.  Vždyť ryba není jenom ,, žrádlo“, ale třeba i nezměrná radost v očích dítěte z kapitálního úlovku.   

 

Lovné míry (cm):

 

                        Kapr       50     Lín              35

                        Amur      70     Tolstolobik 60

                        Candát   55      Štika           65

                        Sumec      bez omezení          

Zákaz lovu:

 

                         Kapr nad 64 cm                     Jeseter Malý

                         Amur nad 80 cm                     Kapr KOI

                         Štika nad 75 cm       

                                              

 

           

Tímto řádem je povinen se řídit každý, kdo vlastní

záznam o úlovcích nebo hostenku rybářského spolku !!!

 

Pokud poruší tento řád majitel hostenky, nebude mu vydána

další po zbytek kalendářního roku !!!

 

Mimo tyto místní nařízení se lov řídí bližššími podmínkami

výkonu rybářského práva MORAVSKÉHO RYBÁŘSKÉHO

SVAZU na vodách mimopstruhových.

 

 

Při zjištění závažného porušení místního řádu a pravidel

lovu je povinen každý na tuto skutečnost upozornit !!

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

 

 Celoroční příspěvek na zarybnění platí členové Rybářského spolku Vedrovice

Ostaním lovícím je umožněn lov na hostenku.

   

 

  Výše příspěvků na zarybnění pro rok 2019

                                                

Dospělí a dorost (od 15 let)

Do 31.3.2019                                     

Splněná brigáda                  900,-                  

Bez brigády                        1700,-                  

Důchodci                              600,-      

                                                          

Od 1.4.2019                                       

Splněná brigáda                 1000,-               

Bez brigády                         1800,-               

Důchodci                               600,-               

 

Chyť a pusť                           500,-     (není nutná splněná brigáda)

 

Mládež (do 15 let)

Celoroční (10 ks ryb)              500,-              

Od 1.7. do 31.8. (3 ks ryb)      300,-              

 

    

 

                                                                 

Hostenky pro rok 2019

 

Jednodenní                                200,-         (1 ks ryby)     

Víkendová (od Pá 15:00)              500,-           (2 ks ryb) 

Chyť a pusť - jednodenní              100,-

Chyť a pusť - víkendová               200,-

Hostenky je možné zakoupit přímo u rybníka na č.p. 308 (Richard Janderka, tel. 725488725, email: richardjanderka@seznam.cz) 

 
 
TOPlist